Per i dag gjennomføres det feiing og branntilsyn i bolig fast hvert fjerde år. Det nasjonale regelverket er endret slik at frekvensen feiing og branntilsyn nå skal henge sammen med risikoen knyttet til fyringsanlegget. Follo Brannvesen har utarbeidet en forskrift som ivaretar dette. Det legges opp til tre risikoklasser der hvert brannobjekt/boenhet klassifiseres i en av disse for henholdsvis feiing og branntilsyn. Klassifiseringen gjøres av brannvesenet. Ved endret bruk (f.eks eierskifte) gjøres en ny vurdering. Som en følge av dette endres også gebyrstrukturen slik at det fastsettes gebyr i samsvar med omfang av tjenesten.

Den nye ordningen reguleres av forskrift om feiing og branntilsyn i bolig som nå er lagt ut til høring. 

Les høringsforslaget her (pdf)

 

Frist for innspill er 5. november 2020

Innspill sendes til postmottak@enebakk.kommune.no 
eller Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.