Kommunen holder på med omskilting i Våglia. Dessverre har det ved oppsetting av nye skilter skjedd en glipp ved at skilter som burde vært byttet ut samtidig, ikke har blitt det. Det kan derfor se ut som det er ment å være 50 km/t fartsgrense på Gaupeveien.
Vi beklager dette, da det ikke er riktig.
 
Gaupeveien skal fortsatt ha 30 km/t fartsgrense inntil den er ferdig breddeutvidet og gang-/sykkelvei er opparbeidet. Da vil fartsgrensen bli vurdert på nytt med tanke på trafikksikkerhet.
 
Skiltingen slik den i dag framtrer vil bli rettet opp omgående.