Kommunene skal sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som har behov og trenger det. Enebakk kommune har et helsetjenestetilbud som innbefatter både helsefremmende og forebyggende arbeid, samt ulike omsorgstjenester til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Dersom du trenger hjelp fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Du kan få informasjon, råd og veiledning og hjelp til søknader.