Badevannskvalitet - 16.06.2021

Prøvene viser god avstand fra målt verdi for bakterier (kolibakterier og enterokokker) til grenseverdiene for de samme bakteriene.

Vik har best vannkvalitet, deretter Bermerud og nederst Øyeren. Dette er som forventet. 

Lykke til med badesesongen!

Klikk her, eller på vedlegget for å se nyeste analyseresultater.