Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter har regjeringen besluttet at Enebakk kommune går fra tiltaksnivå 5A til 5B natt til mandag 26. april 2021.

Endringer i regionale tiltak for kommunene i Viken

Enebakk kommune har fortsatt høy 14 dagers insidens, og på grunn av dette og nærhet til kommuner i tiltaksnivå 5A, vil vi ha lokale forsterkninger i smitteverntiltakene.
Lokal forskrift gjelder inntil videre. Ny vurdering kommer i slutten av uke 17.

Oppdatert forskrift om "Forebygging av koronasmitte, Enebakk kommune, Viken"

Lokal regulering av arrangementer som er tillatt i kapittel 5b:

 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktiviteter innendørs.
  Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Det blir tillatt med utendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge alle kommer fra samme kommune.
 • For voksne blir det tillatt å organisere utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for maks 10 deltagere fra samme kommune, under forutsetning av at det overholdes to meter avstand.
   
 • Alle arrangementer ute og inne er fortsatt forbudt, med unntak livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus.
  Dette gjelder seremonier ved vielser, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon.
 • På arrangement i tros- og livssynshus kan det ikke være mer enn 10 personer til stede når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser.
  - Ved begravelse eller bisettelse gjelder maks 50 personer ved faste, tilviste plasser.
  - Ved konfirmantundervisning kan skolens kohorter på inntil 15 personer benyttes.
   
 • Ved private sammenkomster er det forbudt med mer enn 5 gjester.

Anbefalinger:

 • Antallet kontakter gjennom en uke bør begrenses mest mulig.
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f. eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus. Husk bruk av munnbind.

Det vil være rødt nivå ved barnehager og skoler til og med 2. mai 2021, eller annen informasjon blir gitt.

Oppdaterte smittetall:

Det er 455 smittede med påvist covid-19 i kommunen. Det er en økning på 1 siden rapporten på onsdag 21. april.