Også denne uken har Enebakk kommune hatt hektiske dager, med mange møter,
stor pågang i servicetorget og mange brikker som skal falle på plass.rådmannens kriseledelse - brann i Familiens hus

Akutt-fasen er i ferd å avta og glir over i en midlertidig fase. Helsestasjonen har gjenopprettet noe av driften i midlertidige lokaler på Ignagard, mens Nav har hatt publikumstiden sin i skranken på servicetorget i rådhuset.

– Alle står på og finner muligheter for å levere gode tjenester til kommunens innbyggere, sier ordfører Øystein Slette og rådmann Kjersti Øiseth.

Det gjenstår fortsatt noen spørsmål knyttet til hvilke enheter som skal inn i hvilke lokaler. De første som kommer på plass i helt «nye» kontorer er helsestasjonen som skal inn i den ledige avdelingen ved Kirkebygda barnehage.

I ukene fremover kommer det fortløpende informasjon om hvor de ulike enhetene skal lokaliseres på midlertidig basis.

Dersom du har spørsmål, tak kontakt med kommunen via postmottak@enebakk.kommune.no eller via servicetorget@enebakk.kommune.no eller ring oss på telefon 64992000.

BILDETEKST: Rådmannens kriseledelse består av varaordfører Hans Kristian Solberg (f.v.), kommunalsjef teknikk og samfunn Tore Hauger, fungerende enhetsleder i Nav Enebakk Tove Holand, rådmann Kjersti Øiseth, ordfører Øystein Slette, enhetsleder drift Tom Haugvaldstad, kommunalsjef helse- og omsorgsavdelingen Marit Brenna og kommunalsjef kultur- og oppvekstavdelingen Olav Gjesdahl Weng. (Foto: Aksel I. Edgar-Lund, Enebakk kommune).