• Kriseledelse koronavirus mandag 16. mars - Enebakk kommune - cropdd.jpgEnebakk kommune har utarbeidet beredskapsplan for ledelsen i kommunen. Det foregår nå en kompetansekartlegging blant de ansatte og det vil utarbeides bemanningsplan for hvert av kommunalområdene, slik at kritiske funksjoner ivaretas på en god måte.
   
 • Enebakk kommune stenger rådhuset for besøkende fra og med tirsdag 17. mars, i første omgang frem til og med torsdag 26. mars. Dersom du må komme i kontakt med kommunen ber vi deg sende epost, ringe eller ta kontakt via våre digitale kommunikasjonsløsninger, se nederst på kommunens nettside.
   
 • Enebakk kommune bruker egen nettside og Facebook som kommunikasjonskanaler for å bringe nyttig informasjon til befolkningen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kommenterer eller svarer på spørsmål i kommentarfeltet på våre innlegg på Facebook.  
   
 • Når bør du kontakte lege? Fordi pågangen til nødtelefonene er så stor, må nødnumrene kun brukes av personer som er akutt syke. Folk som har spørsmål om korona må finne informasjon på helsenorge.no eller ringe informasjonstelefonen på 815 55 015. Les oppdaterte veiledere om koronavirus på https://helsenorge.no/koronavirus
   
 • Barneverntjenesten i Enebakk kommune har full drift og er tilgjengelige på telefonen, for barn, voksne og samarbeidspartnere. Meldinger til barnevernstjenesten kan sendes på vanlig måte. Telefonnummer: 64992290
   
 • Enebakk kommune avventer informasjon fra KS og regjering for hvordan brukerbetaling for SFO og barnehage skal håndteres i perioden med korona-stengte barnehager og skoler. Inntil det blir gjort noen avklaringer velger kommunen å fakturere som normalt. Kommunen fakturerer forskuddsvis, og faktura for april vil bli sendt ut i uke 13. Denne fakturaen må betales i sin helhet. Evt. for mye betalt vil bli avregnet i senere perioder.
   
 • Dagsenteret på Kopås sykehjem er stengt for brukere.
   
 • Det opprettes en smitteavdeling på Ignagard sykehjem. Det betyr at noen pasienter som er friske, vil måtte innkvarteres på dobbeltrom i en periode. Beslutningen er tatt i samråd med kommunelege, smittevernlege og sykehjemslege.
   
 • Adgangskontroll og besøksstans i beboers leilighet i omsorgsboliger som er anse som beboers private hjem, må skje basert på dialog med beboer, pårørende og eventuelt verge.
   
 • Telefontider til skolene og barnehagene i Enebakk fra og med mandag 16. mars til og med torsdag 26. mars er publisert på våre nettsider: https://www.enebakk.kommune.no/telefontider-til-skolene-og-barnehagene-i-enebakk-fra-og-med-16-mars-til-og-med-26-mars-2020.6295644-312733.html
   
 • ROAF opplyser at renovasjon utføres som planlagt, men alle gjenvinningsstasjoner er stengt på ubestemt tid. Miljøbilen er også innstilt. Du kan lese mer om beredskap og hvordan ROAF besørger avfallshåndtering i forbindelse med fare for smittespredning, på ROAFs nettsider: https://www.roaf.no/aktuelt/koronaviruset-vi-henter-avfallet-ditt-som-normalt/
   
 • Flateby vannverk og Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk har utarbeidet beredskapsplaner og tiltak i tilknytning til koronavirussituasjonen. Du finner informasjon om dette på vannverkenes hjemmesider, henholdsvis https://www.flatebyvannverk.no/ og https://www.enebakkvann.no/
   
 • Heimevernet kan bistå Enebakk kommune ved behov, opplyser områdesjef for HV02. Heimevernet er forberedt på mulige oppdrag, og er i direkte kontakt med beredskapsledelsen i kommunen.
   
 • Angående opphold på hytte/fritidseiendom: Helse- og omsorgsdepartementet har kommet med ny forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen i anledning utbrudd av Covid-19: «Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.», jmf. paragraf 5 i forskriften: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-294
   
 • Folkehelseinstituttet (FHI) har utarbeidet en koronaveileder på sine nettsider, hvor du finner samlet informasjon om det nye koronaviruset, sykdom, utbredelse samt råd for publikum og helsepersonell. Sidene oppdateres fortløpende: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

 

Enebakk kommune forsøker i størst mulig grad å opprettholde normal drift så langt det er mulig. Utendørsaktiviteter, så som teknisk drift og lignende går som normalt inntil videre.

Vi publiserer løpende oppdateringer om kommunens arbeid med koronavirussituasjonen, på våre nettsider: https://www.enebakk.kommune.no/koronavirus-loepende-informasjon.525019.no.html

 

BILDETEKST: Kriseledelsen i arbeid mandag 16. mars i kommunestyresalen i Enebakk. Ordfører Hans Kristian Solberg (f.v.), HR-sjef Dag Møkleby, rådmann Kjersti Øiseth, kommunalsjef Olav Weng, kommunalsjef Marit Brenna, enhetsleder renhold Trude Sanna, skolesekretær Anne Bjørkli, enhetsleder økonomi Lars André Kløvstad, skolefaglig rådgiver Vibeke Nordahl Holte. Kommunalsjef Tore Hauger er med via videosamtale på skjerm mellom Øiseth og Weng. (Foto: Aksel I. Edgar-Lund, kommunikasjonskonsulent, Enebakk kommune).