Folkehelseinstituttet (FHI) kommer med løpende informasjon om prøvetaking
og testing for påvisning av koronaviruset. Du kan lese FHIs fakta, råd og tiltak
om testing og diagnostikk for Koronavirus kriseledelse - Foto - Aksel I. Edgar-Lund.jpgnytt koronavirus her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/

Enebakk kommune følger Folkehelseinstituttets retningslinjer når det gjelder testing både av pasienter og ansatte i helse- og omsorgstjenesten. I tråd med testkriteriene vil Enebakk kommune teste enkelte av våre ansatte som jobber i helsetjenesten.

Som følge av reisevirksomhet/andre årsaker er enkelte i kommunens administrasjon og helsetjeneste i hjemmekarantene. Mange ansatte har mulighet for hjemmekontor via Enebakk kommunes digitale løsninger, og vil kunne ivareta sine oppgaver på en god måte.

Ansatte og ledelse i kommunen viser stor fleksibilitet og omstillingsevne, og er beredt til å omdisponere personell dersom det skulle bli nødvendig.

Enebakk kommune vil i tråd med føringer fra sentrale myndigheter ikke ta betalt for tjenester vi ikke leverer mens koronasituasjonen pågår. Det jobbes med å finne løsninger på dette, og vi kommer med mer konkret informasjon så fort som mulig.

 

Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk SA har i dag gjennomført beredskapsmøte i forbindelse med koronaviruset. Du kan lese tiltaksoversikten på vannverkets nettsider: https://www.enebakkvann.no/beredskap-ved-kirkebygden-og-ytre-enebakk-vannverk-sa-i-sammenheng-med-covid-19-viruset/

Follo brannvesen IKS har innført en rekke tiltak for å opprettholde brannvesenets kritiske samfunnsfunksjon og som kommunens beredskapsorganisasjon. Brannvesenets øverste prioritet er å ta vare på innbyggerne. Vi er trygge på at vi skal kunne fortsette å utføre kjerneoppgavene våre også under en situasjon som er krevende for hele samfunnet, opplyser Follo brannvesen. Du kan lese om koronatiltakene på Follo brannvesens nettsider: http://www.follobrannvesen.no/koronatiltak-i-brannvesenet.6294571-395630.html

 

Enebakk kommune publiserer løpende informasjon om vårt arbeid med koronavirussituasjonen, på våre nettsider: https://www.enebakk.kommune.no/koronavirus-loepende-informasjon.525019.no.html

BILDETEKST: Kriseledelsen i Enebakk kommune jobber daglig med å håndtere koronavirussituasjonen. HR-sjef Dag Møkleby (f.v.) ordfører Hans Kristian Solberg, rådmann Kjersti Øiseth, kommunalsjef Olav Weng, kommunalsjef Marit Brenna og skolefaglig rådgiver Vibeke Nordahl Holte. (Foto: Aksel I. Edgar-Lund, kommunikasjonskonsulent, Enebakk kommune)