Endring i forskrift - Gjeldende fra 12.03.2021

Det er igjen en økning i smittetallet i våre nærliggende kommuner, og også noe økning i Enebakk.

I ny forskrift gjeldende fra fredag 12. mars er bl.a. følgende endringer gjort:

  • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.
  • Skjenkestopp.
  • Stans av innendørs fritidsaktiviteter for personer over 20 år.

Les oppdatert forskriften på lovdata.no 

Ingen ny smitte påvist blant beboere eller ansatte på Ignagard

Ut fra smittefaglige vurderinger og i samråd med smittevernlegen ønsker vi å åpne for besøk ved Ignagard fra fredag 12.03.2021.

Les mer her

Pause i vaksinering med koronavaksinen fra Astra Zeneca

Etter råd fra Folkehelseinstituttet blir det en pause i vaksineringen med koronavaksinen fra Astra Zeneca. Fagmyndighetene vil vurdere sikkerheten etter meldte bivirkninger fra andre land. Vi vil gjenoppta vaksinering med denne vaksinen når den er vurdert som trygg igjen.

Vaksinering med vaksinen fra Pfizer fortsetter som før. Vi vaksinerer for tiden de født i 1942 og eldre.
De som er født før 1955 trenger ikke kontakte sin fastlege for å registrere risiko, da det i denne gruppen ikke gjøres prioriteringer utover alder.

Mvh Enebakk kommune