Enebakk kommune ved enhet for kommunalteknikk opphever tidliger inførte aksellastrestriksjoner oppgitt for våren 2019

Restriksjoner oppheves fra og med 24.04.2019