Alle midlertidige aksellastrestriksjoner for våren 2021 i Enebakk ble opphevet 22.04.2021

Følgende veier var berørt av restriksjonene:

  • KV 4170 Gjeviksveien
  • KV 4180 Årsrudveien
  • KV 4200 Hammerenveien