Jordskredet i Kirkebygda natt til lørdag 1. februar skjedde like ved bussgarasjen til Vy langs fylkesvei 120.Jordras Kirkebygda

Follo brannvesen har flydd med drone over rasstedet og tatt bilder av jordmassene som har sklidd ut. I tillegg har mannskap fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) i formiddagstimene vært ute og befart skredområdet.

Avdelingsleder i NGI, Håkon Heyerdahl, opplyser at skredet har skjedd i det som er en kjent kvikkleiresone.

– Folk som bor i boliger innenfor denne sonen er evakuert fra sine hjem. Vi vil starte med geotekniske undersøkelser på søndag, og evakueringen opprettholdes inntil videre, sier Heyerdahl.

Han understreker hvor viktig det er at publikum holder seg unna skredområdet.

– Slike jordskred kan utvikle seg raskt og ha stor rekkevidde, og det medfører stor risiko å ferdes i slike områder. Bebyggelse som ligger utenfor denne kvikkleiresonen anses ikke berørt, sier Heyerdahl.

Innsatsleder ved Øst politidistrikt, Aina Mykland, anmoder befolkningen om å respektere politiets ferdselsforbud i området.

– Fylkesveien vil være stengt inntil videre og det vil gjøres en ny vurdering av situasjonen i samarbeid med geoteknikerne på søndag, sier Mykland.

Det vil være bemannede sperringer nord og sør for rasstedet. Jordras Kirkebygda - NGI politi ordfører

Klikk her for å lese mer om jordraset

BILDETEKST: Follo brannvesen har brukt drone for å ta bilder av rasstedet, som ligger rett ved bussgarasjeanlegget til Vy. (Foto: Jarl Erik Høvring, dronepilot, Follo brannvesen IKS)

BILDETEKST: Avdelingsleder ved Norges Geotekniske Institutt, Håkon Heyerdahl (f.v.), innsatsleder Aina Mykland ved Øst politidistrikt og ordfører i Enebakk kommune, Hans Kristian Solberg. (Foto: Aksel I. Edgar-Lund, Enebakk kommune)