Viken fylkeskommune skal bedre trafikksikkerhet for kjørende og gående ved å skifte ut eksisterende lysmaster med "påkjørselssike" lysmaster, samt bedre belysningen langs kjørevegen generelt, og ved gangfelt og andre krysningspunkt spesielt.

Planlagt oppstart av arbeidene er i uke 34 og arbeidene er estimert til å vare totalt i ca 6 måneder for hele prosjektet.

Ved spørsmål, ta kontakt med Erik N. Slettvold på e-post: eriksl@viken.no