Det forventes igangsatt asfaltarbeid 19.05.2017

 Dette gjelder Tåjeveien, Orreveien, Borgveien og Ødegårdsliveien.

Arbeidet sluttføres i uke22

Asfaltering Enebakk