Oppstart forhandling om utbyggingsavtale

Haukås

 

Annonseringsdato: 06.06.19

Status: Kunngjøring av oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale

Saksnr. 2019/2313

 

Enebakk kommune kunngjør med dette, jfr. plan- og bygningsloven § 17-4, at arbeidet med å fremforhandle en utbyggingsavtale for gjennomføringen av reguleringsplanen for Haukås startes opp.

Det forventes at forslag til utbyggingsavtale vil være ferdig fremforhandlet i løpet av juni, slik at den vil bli lagt ut for gjennomsyn sommeren 2019.