Kjære alle sammen - Gratulerer med dagen!

Ja, 17.-maifeiringen blir også spesiell i år.
Dagen da vi feirer friheten og demokratiet, og at vi bor i et fritt land blir heller ikke i år helt slik vi gjerne vil feire dagen. Koronaen sørger for at vi ikke kan ha barnetog, og de andre tradisjonelle aktivitetene vi pleier å ha sammen.

Et sentralt ord på 17. mai er ordet frihet. De siste 76 årene har vi i Norge levd i et fritt land, og i takt med velstandsøkningen har på mange måter vår frihet økt år for år for de fleste av oss.

Pandemien har gitt oss føling med hvordan det er å miste litt frihet, når vi plutselig ikke kan gjøre det som ellers har vært en selvfølge. Det å være sammen med hvem vi vil, når vi vil; det å drive med de fritidsaktivitetene vi vil, og dra på ferie til andre land; det å kunne feire livets store og små begivenheter med slekt og venner, har vi ikke lenger kunnet gjøre som før.

Fred, demokrati og frihet er ikke gratis. Det er noe vi må kjempe for hver eneste dag. Siden andre verdenskrig har mange tusen norske kvinner og menn bidratt i fredsbevarende FN-innsatser rundt omkring i konfliktstrøk. Dere gjør, og har gjort, en fantastisk innsats, ofte under veldig vanskelige forhold, for at andre skal få et bedre liv. Tusen takk for deres innsats!

Et annet viktig ord i det norske demokratiet er ordet tillit. Norge er et av de landene i Europa hvor innbyggerne har høyest tillit til hverandre. Den høye tilliten har gjort at vi har klart oss bedre gjennom krisen enn de fleste andre land. De fleste hører på rådene fra helsemyndighetene, og gjør så godt de kan. Det har ført til at vi sammen har fått mindre smittespredning, og mindre inngripende tiltak enn i de fleste andre land i Europa. Slik tillit kommer ikke av seg selv. Det kan ta lang tid å bygge opp tillit, men kort tid å rive ned.

Jeg tror det fleste er veldig lei alt som har med korona å gjøre nå. Heldigvis ser det ut som vi nå skal gå lysere tider i møte. Det siste året har også fått fram mye positivt i oss. Mange stiller opp for noen som trenger litt ekstra hjelp i ei krevende tid.  

Jeg er utrolig stolt av alle dere som har stått på for å holde kommunen i gang det siste året, og en spesiell takk til dere som har måttet ta de hardeste takene!

Når krisen treffer ser vi hvor avhengige vi er av hverandre, og til tross for store utfordringer har vi klart å dra lasset sammen. Når pandemien satt stopper for dagligdagse gjøremål, har mange snudd seg rundt og vært kreative og funnet måter å løse nyoppståtte problemer på.

Jeg tenker også på de mange frivillige organisasjonene som er så viktig for både barn, unge og voksne, og som har hatt skikkelige utfordringer i pandemien. Mange har måttet legge ned all aktivitet. Samtidig er også her mange kreative, og finner på alternative løsninger for å få til noe aktivitet.

Til tross for begrensningene skal vi sammen få til en fin dag i dag, og som vanlig på en 17. mai er de frivillige som organiserer og legger til rette. Jeg vil sende en stor takk til alle dere som av egen fri vilje gir litt av dere selv i dag!

Speider’n er tidlig oppe og foretar flaggheising på Mjær ungdomsskole, Kirkebygden barne- og ungdomsskole og Hauglia skole. I Ytre er Ytre Enebakk skolemusikkorps med.

Enebakk Veteranklubb gjentar suksessen fra i fjor ved å binde kommunen sammen med bilparade gjennom bygda. Jeg håper enebakkingene stiller opp, i trygg avstand oss imellom, og ser og heier på kortesjen som kjører forbi. Kirken har sin gudstjeneste digitalt, og kl 12 går vi alle ut og synger «Ja, vi elsker».

Flateby barne- og ungdomskor har også i år 17.maivideo på Facebook. På Facebook er også Ytre Enebakk skolemusikkorps, og de spiller også foran sykehjemmene. Stranden musikkorps spiller ved aldersboligene på Flateby og i Kirkebygda, og det blir 17.-maitog på Mindcraft kl 13.20. Informasjon om 17.maiaktivitetene ligger på kommunens nettsider.

Gratulerer med dagen alle sammen, og takk for oppmerksomheten!