Enebakk kommune har så langt god oversikt over smittesituasjonen i kommunen. Det er registrert 15 smittede med påvist Covid-19 totalt i kommunen, og 113 personer er så langt testet. De som har fått påvist Covid-19 følges opp i samsvar med retningslinjene fra Folkehelseinstituttet, opplyser kommuneoverlege Kurt Hetland.

– Enebakk kommune har og har hatt noen i karantene i helsetjenesten, og selv om det har vært noen utfordringer rundt dette har det ikke vært kritisk. Vi har løst problemene på en tilfredsstillende måte. Det er ingen covid-19 smitte på sykehjem, i hjemmesykepleien eller i tilrettelagte boliger, sier Hetland.

Smittevernteam

Kommunen har etablert smittevernteam på Kirkebygden barne- og ungdomsskole, hvor de som skal testes og kan ankomme i bil blir testet av helsepersonell gjennom bilvinduet. Smittevernteamet reiser også ut for å teste. Smittevernteamet består av helsesykepleiere, og koordineres av kommuneoverlege og smittevernlege.

Det er ikke fritt frem for publikum å bli testet av smittevernteamet i Enebakk kommune. Kommuneoverlegen presiserer at all testing skal skje etter avtale med smittevernlege eller kommuneoverlege. Publikum kan altså ikke møte opp til testing uanmeldt.

Avtaler om testing gjøres med fastleger, legevakt, helsepersonell, og eventuelt ledere på sykehjem eller hjemmetjenesten etter en dialog med smittevernteamet. Alle som skal testes blir kontaktet.

Dette er i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer, som sier at det i dagens situasjon er nødvendig å gjøre prioriteringer. Personer uten symptomer skal IKKE testes.

Du kan lese FHIs retningslinjer for testing her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/

Følg helsemyndighetenes råd

Vi oppfordrer deg om å følge rådene fra helsemyndighetene, blant annet på Helsenorge.no her: https://helsenorge.no/koronavirus. Her finner du informasjon om karantene og isolasjon, smitte og inkubasjonstid, risikogrupper, når du bør kontakte lege og mye annen nyttig informasjon om koronavirus.

Nødnumre må kun brukes av personer som er akutt syke. Hold deg hjemme hvis du er syk. Ring fastlegen hvis du har behov for hjelp fra lege. Ring informasjonstelefon for publikum på 815 55 015 hvis du har spørsmål om korona.