Enebakk kommune går nå over til å fakturere gebyr for avløps- og renovasjonstjenesten 4 ganger i året istedenfor 2.
Gebyrene fordeles i 4 like deler som forfaller på følgende datoer:

  • 15. februar                        
  • 15. mai                
  • 15. august                         
  • 15. november

Gebyr for feiing og boligtilsyn vil fortsatt bli fakturert én gang per år, og faktureres i 3. termin med forfall 15. august. 

Omleggingen ble vedtatt i kommunestyret i desember etter en høringsperiode. Alle innspillene i saken var positive til endringen. Det kom også mange innspill på omlegging til månedlig fakturering. Siden det på tross av digitalisering fortsatt er noe arbeid og kostnader knyttet til hver fakturering er en økning til 4 terminer valgt i denne omgang. 

Det anbefales å etablere avtalegiro eller eFaktura for innbetaling av gebyrene. Dette gjøres i din nettbank. Her kan du lese mer om hvordan du bruker avtalegiro og eFaktura for å betale regninger til Enebakk kommune.

Faktura for de kommunale gebyrene for 1. termin vil snart bli sendt ut. Ved spørsmål til fakturaen, send epost til gebyr@enebakk.kommune.no eller kontakt Servicetorget.

Enhet for Eiendomsforvaltning og kommunalteknikk