Minner om at fristen for innmelding av anlegg til den årlige rulleringen av anleggsprogram for anlegg til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er 15. SEPTEMBER 2018.

Anlegg som skal meldes inn er prosjekter som krever en prioritering for å kunne få spillemidler. Innmelding av anlegg gjøres til postmottak@enebakk.kommune.no eller til Enebakk kommune, Postmottak, 1912 Enebakk.

Vi ber om at innmeldingene merkes med saksnummer 2018/2400.

Spørsmål kan rettes til Eivind Ekeli (eivind.ekeli@enebakk.kommune.no) eller på tlf 64 99 20 00.