Minner om at søknadsfristen for innsending av spillemiddelsøknader til kommunen for anlegg til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er satt til 15. September 2018.

Søknadsprosessen for spillemidler består av to separate trinn:

1. Søknad om Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

2. Selve spillemiddelsøknaden

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før bygging av anlegget iverksettes. Dersom byggen igangsettes før Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning foreligger, mister man muligheten til å søke spillemidler. Selve spillemiddelsøknaden kan imidlertid sendes etter at arbeidene har startet og også etter at anlegget er ferdigstilt.

Søknadsrunden for spillemidler skjer en gang i året. Før det søkes midler må anlegg være en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Anleggsprogrammet for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv rulleres årlig. I tillegg må kommunen registrere anlegget i anleggsregisteret.

Søknadsskjema og veiledning finnes på www.anleggsregisteret.no.

Ta gjerne kontakt med kultur-, oppvekst- og skoleavdelingen (KOS) ved Eivind Ekeli (eivind.ekeli@enebakk.kommune.no) eller på tlf. 64 99 20 00 for ytterligere bistand.