Fire onsdagskvelder i mars 2019, i Ullerud Helsebygg i Drøbak, arrangeres Pårørendeskole for pårørende til personer med demens i regi av Follo Demensnettverk, Follo demensforening og Kompetansehjulet i Follo.   

Vi vet at når et familiemedlem rammes av en demenssykdom, får det konsekvenser for pårørende i stor grad. Erfaring har vist at noe av det pårørende etterspør mest er kunnskap om sykdommen og hvordan takle hverdagen.

  • Å gi pårørende til mennesker med demens/mistanke om demens økt kunnskap om demenssykdommene
  • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til nær familie og venner
  • Å øke kunnskap om samhandling med mennesker med demens og derved bedre kvaliteten på samværet både i hjemmesituasjonen og på institusjon
  • Gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat
  • Bidra til å bearbeide pårørendes sorg- og tapsopplevelser

Arbeidsform: De enkelte møtene legges opp med innledende undervisning og påfølgende samtalegruppe. Hver samtalegruppe har veileder med fagkompetanse. 

Hvem kan delta? Pårørende til personer med demenssykdom som bor i eller utenfor Follo. pårørendeskolen follo demens

Kursplan: 

Onsdag 06. mars
Onsdag 13. mars
Onsdag 20. mars
Onsdag 27. mars

Sted: Ullerud Helsebygg, Ullerudveien 28, Drøbak

Klokkeslett: 18:00 - 21:00

Påmelding: Ellen Å. Kaasa
e-post: ellen.amli.kaasa@frogn.kommune.no
tlf. 977 42 298 (du kan sende sms)
Adresse: Grenåveien 1, 1447 Drøbak

Påmeldingsfrist: 1. mars 2019

Pris: 300,- pr. deltager
Enkel servering. 

Se brosjyre for flere detaljer om kursets innhold, samt påmeldingsslipp og parkeringsbeskrivelser (.pdf)