Fem onsdagskvelder høsten 2019, på Greverud sykehjem i Oppegård, arrangeres Pårørendeskole for pårørende til personer med demens i regi av Follo Demensnettverk, Follo demensforening og Kompetansehjulet i Follo.   

Vi vet at når et familiemedlem rammes av en demenssykdom, får det konsekvenser for pårørende i stor grad. Erfaring har vist at noe av det pårørende etterspør mest er kunnskap om sykdommen og hvordan takle hverdagen.

Kursinnhold:

  • SykdomslærePårørendeskole Follo høst 2019 - Oppegård
  • Kommunikasjon
  • Praktiske tips i hverdagen
  • Fremtidsfullmakt/vergemål
  • Pårørendes reaksjoner
  • Velferdsteknologi
  • Møte med hjelpeapparatet

Hvem kan delta? Pårørende til personer med demenssykdom som bor i eller utenfor Follo. 

Kursplan: 

Onsdag 18. september
Onsdag 25. september
Onsdag 09. oktober
Onsdag 16. oktober
Onsdag 23. oktober

Sted: Greverud sykehjem, Harriet Backers vei 30, 1415 Oppegård 

Klokkeslett: 18:00 - 21:00

Påmelding: Heidi Borgen Larsen
e-post: heidi.borgen.larsen@oppegard.kommune.no
tlf. 922 79 792 (du kan sende sms)

Påmeldingsfrist: 11. september 2019

Pris: 300,- pr. deltager
Enkel servering.

Her finner du påmeldingsslipp du kan skrive ut og sende i posten, (.pdf)
send til: Kolbotnveien 30, postboks 510, 1411 Kolbotn
NB! merk: Demenskoordinator