Hvorfor pårørendeskole?

Vi vet at når et familiemedlem rammes av en demenssykdom, får det konsekvenser for pårørende i stor grad.
Erfaring har vist at noe av det pårørende etterspør mest er kunnskap om sykdommen og hvordan takle hverdagen.

Målet med pårørendeskolen er:

 • Å gi pårørende til mennesker med demens/mistanke om demens økt kunnskap om demenssykdommene
 • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til nær familie og venner
 • Å øke kunnskap om samhandling med mennesker med demens og derved bedre kvaliteten på samværet både i hjemmesituasjonen og på institusjon
 • Gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til  offentlig hjelpeapparat
 • Bidra til å bearbeide pårørendes sorg- og tapsopplevelser

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser.
Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

Arbeidsform:

De enkelte møtene legges opp med innledende undervisning og påfølgende samtalegruppe. Hver samtalegruppe har veileder med fagkompetanse. NB! Vi tar hensyn til den pågående covid-situasjonen 

Hvem kan delta?
Pårørende til personer med demenssykdom, som bor i eller utenfor Follo.

Påmeldingsfrist: 01.11.2022

Påmelding gjøres til demenskoordinator Kerstin Dahlbo Haukeland:
kerstin.dahlbo.haukeland@enebakk.komune.no
Tlf.: 404 38 811

Vi trenger følgende opplysninger:
Navn, adresse, telefonnummer, e-post, og om du er pårørende til en pasient som bor hjemme eller på institusjon?

Pris:
300,- pr deltaker

 

Program

 • 08.november kl. 11:00-14:00
  Kari Lislerud Smebye, sykepleier PhD:
  Sorg og mestring
 • 10. november kl. 13:30-16:30 (NB!)
  Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege Hukommelsesklinikken OUS:
  Sykdomslære, hva er demens?
 • 14. november kl. 11:00-14:00
  Mona Bekkhus-Wetterberg, demenskoordinator:
  Kommunikasjon og bruk av minner
 • 17. november kl. 11:00-14:00
  Elisabeth Gustavson:
  Pårørendehistorie
  Øystein Dale, ergoterapeut og seniorrådgiver:
  Velferdsteknologi
  Gry Mathisen, leder for forvaltningen:
  Tjenester i kommunene

Adresse:

Moertunet i Ås
Tiurveien 9