Hvorfor pårørendeskole?

Vi vet at når et familiemedlem rammes av en demenssykdom, får det konsekvenser for pårørende i stor grad.
Erfaring har vist at noe av det pårørende etterspør mest er kunnskap om sykdommen og hvordan takle hverdagen.

Målet med pårørendeskolen er:

  • Å gi pårørende til mennesker med demens/mistanke om demens økt kunnskap om demenssykdommene
  • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til nær familie og venner
  • Å øke kunnskap om samhandling med mennesker med demens og derved bedre kvaliteten på samværet både i hjemmesituasjonen og på institusjon
  • Gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til  offentlig hjelpeapparat
  • Bidra til å bearbeide pårørendes sorg- og tapsopplevelser

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser.
Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

Arbeidsform:

De enkelte møtene legges opp med innledende undervisning og påfølgende samtalegruppe. Hver samtalegruppe har veileder med fagkompetanse. NB! Vi tar hensyn til den pågående covid-situasjonen 

Hvem kan delta?
Pårørende til personer med demenssykdom, som bor i eller utenfor Follo.

Program:

Med forbehold om endringer og eventuelle covid-restriksjoner.

09. mars
Statsforvalteren - Fremtidsfullmakt og vergemål.
- 
Hva gjør fastlegen?

16. mars
- Sykdomslære, hva er demens?
Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege Hukommelsesklinikken OUS.

23. mars
Kommuniksasjon og bruk av minnealbum
Mona og Peter Bekkhus-Wetterberg

30. mars
-
Hvordan ta vare på seg sjøl som pårørende?
Ingun Ulstein, overlege Hukommelsesklinikken OUS
- Pårørendehistorie
Hildegunn Fredheim

Påmelding

Påmelding gjøres til demenskoordinator Kerstin Dahlbo Haukeland:
kerstin.dahlbo.haukeland@enebakk.komune.no
Tlf.: 404 38 811

Vi trenger følgende opplysninger:
Navn, adresse, telefonnummer, e-post, og om du er pårørende til en pasient som bor hjemme eller på institusjon?

Påmeldingsfrist: 07.03.2022

Adresse: 
Langhuset - Nordre Follo Forsamlingshus
Gamle Vevelstad vei 34

Dager:

  • 09. mars
  • 16. mars
  • 23. mars
  • 30. mars

Klokkeslett: 18:00-21:00
Pris: kr 300,- pr. deltager
Enkel servering

Program - Med forbehold om endringer

4. november
Ingun Ulstein, Overlege Hukommelsesklinikken OUS
"Hvordan ta vare på seg sjøl som pårørende?"

11. november
Statsforvalteren - Fremtidsfullmakt og Vergemål,
og "informasjon fra Forvaltningskontoret i Nordre Follo"

18. november
Pårørendehistorie og GPS/Velferdsteknologi

25. november
Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege Hukommelsesklinikken OUS.
Sykdomslære, hva er demens?