Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - HC-kort

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

  Hvor kan du parkere med HC-kort:

  • Reserverte offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede
  • Avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser, uten å betale avgift, og utover tillatte makstid.
  • Offentlige parkeringsplasser som ikke er avgiftsbelagt, utover tilatte makstid.

  Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

  Målgruppe

  Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet. 

  Lover

  Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

  Se forskrift om parkering for forflytningshemmede og parkeringsforskriften § 33.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  For å kunne søke om HC-kort må du oppfylle kravende over.

  Last ned og fyll ut søknaden.

  Søknaden sendes til:
  Enebakk kommune
  Prestegårdsveien 4
  1912 Enebakk

  Vedlegg

  • Passfoto med navnet ditt påskrevet på baksiden
  • Kopi av førerkort, dersom du søker som sjåfør
  • Dokumentasjon å¨regelmessige behov, for eksempel bekreftelse fra behandlingssted eller fra arbeidsgiver.
  • Legeattest

 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Forvaltningstjenesten har fire uker saksbehandlingstid på alle henvendelser.
  Svar sendes per e-post.

  Klagemulighet

  Om du har fått avslag å¨søknad om parkeringstillatelse kan du klage på avgjørelsen. Informasjon om hvordan du klager fremgår av vedtaker.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 18.05.2018 13:21