Enebakk kommune har etablert parkouranlegg ved uteområdene ved
Kirkebygden barne- og ungdomsskole og Stranda skole.Nærmiljøanlegg - Enebakkhallen 2.jpg

Utforming av anleggene har vært oppe til behandling i skolenes elevråd som har kommet med innspill. Anleggene er levert av Lekolar AS og sto klare på senhøsten 2019. Det har vært et behov for å oppgradere uteområdet ved begge skolene med nye aktivitetsmuligheter. 

Med et parkouranlegg får man et annerledes uteområde, hvor man kan utfolde seg og omgås.

I tillegg er det etter samarbeid mellom kommunen og Kirkebygda barne- og ungdomsskoles FAU også blitt etablert en hinderløype ved barnetrinnet.

Anlegget sto klart på sensommeren 2019, og er blitt et flott supplement til skolens uteområde. Anlegget ble levert av Aktiv Lek AS, og erstattet de gamle lekeapparatene ved skolen, som var modne for utskiftning. 

Alle anleggene skal være fritt, allment tilgjengelig for egenorganisert fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdom (6 – 19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig.

Anleggene er bygget i samarbeid med Driftsenheten i Enebakk kommune.

Klikk på bildene under for å se større bilder. 

Alle foto: Enebakk kommune.