AVDELING: Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Arbeidssted: Kirkebygden, Enebakk kommune

Har du lyst til å jobbe som Pedagogisk-Psykologisk Rådgiver i mulighetenes kommune Enebakk? 2. gangs utlysning.

Stilling som PPR er organisert i PPT ved Enebakk kommune og har ansvar for utredning av barn og unge i barnehager og skoler, veiledning av enhetene på individ og systemnivå, samt skrive sakkyndige vurderinger.

PPT i Enebakk kommune har ledig 100 % fast stilling som PPR med oppstart snarest.

 

PPT har for tiden 10 ansatte med spesialpedagoger, logoped, pedagogisk-psykologisk rådgivere, leder og kontorfaglig. Kontoret ligger i Kirkebygden i nærheten av rådhuset.

Enebakk PPT vektlegger forskningsbasert metodikk og tiltak på individ- og systemnivå. Tjenestens utviklingsarbeid er forankret i nasjonale og kommunale føringer med fokus på brukermedvirkning, tidlig innsats og inkluderende barnehager og skoler.

PPT er en del av Familiens Hus og har et tverrfaglig samarbeid og kommunen har flere satsningsområder; COS, MI og har akkurat blitt en TIBIR-kommune. PPT er i ferd med å utdanne egne PMTO-terapeuter. Vi har også på gang NME- sertifiseringer (traumebasert tilnærming i skolen).

Vi er i ferd med å utvikle en ny og fremtidsrettet PP-tjeneste med søkelys på å være en utadrettet tjeneste, og vi ønsker deg som er interessert og har erfaring fra utviklings- og endringsarbeid internt i tjenesten og i barnehage/skole.

Tjenesten legger stor vekt på nær samhandling med barnehagene og skolene i kommunen, samt god tverrfaglig og helhetlig samhandling med andre samarbeidspartnere som bistår barn og unge. Stillingene innbefatter varierte arbeidsoppgaver på individ- og systemnivå: utredning/sakkyndighetsarbeid, mye kontakt med barn, foresatte og ansatte i barnehage og skole.

Vi ønsker deg som har erfaring med å skrive sakkyndige vurderinger.

Arbeidsoppgaver:

 • Fremme barnets/elevens stemme og jobbe for barnets beste
 • Utadrettet veiledning av ansatte i barnehage og skole
 • Bistå barnehagene, skolene og skoleledere med blant annet å jobbe systematisk og forebyggende med intensiv innsats for et inkluderende og læringsfremmende skolemiljø
 • Bistå skolene i utvikling av god tilpasset opplæring
 • Systemisk arbeid med vekt på ressursteamarbeid på skolene
 • Bidra i oppfølging av barn med spesielle behov i barnehage og grunnskolen
 • Utrede og utarbeide sakkyndige vurderinger

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på masternivå innenfor pedagogikk eller spesialpedagogikk  
 • God formell utrednings- og testkompetanse
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid og erfaring og kunnskap om evidensbaserte tiltak og metoder innenfor allmenn- og spesialpedagogikk
 • Ønskelig med kompetanse og erfaring fra organisasjons- og kompetanseutvikling fra PPT og skole

Personlige egenskaper:

 • Du må ha god evne til kommunikasjon og samhandling med både brukere og kollegaer
 • Du må være opptatt av utvikling i et fellesskap og å gjøre andre gode
 • Du må kunne jobbe strukturert og selvstendig, være fleksibel og endringsvillig
 • Du er proaktiv og ansvarsbevisst
 • Du må ha høy arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å være med på å bygge en ny utviklingsorientert og fremtidsrettet PP-tjeneste
 • Inkluderende arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Fleksitidsordning og muligheter for hjemmekontor
 • Mulighet til å jobbe tverrfaglig i et godt arbeidsmiljø
 • Kjøregodtgjørelse etter offentlige satser
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Lønn etter tariff
 • Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler
 • God pensjonsordning i KLP

Den som tilsettes må disponere egen bil i tjenesten.

Den som ansettes må levere gyldig politiattest etter opplæringsloven § 10-9.

 

Søknadsfrist:  30.10.21

Søk elektronisk her      

 

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig. 

 

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder Eva Henriette Mohn
Mobil 476 99 382
ppt@enebakk.kommune.no