Planbestemmelser:

Det er mange forhold du som skal bygge må sette deg inn i før du starter. Tiltaket må være i samsvar med forskrift og reguleringsplan. Det er viktig at du i forkant setter deg inn i de kommunale regler som gjelder for din konkrete eiendom, det vil si reguleringsplan med bestemmelser eller kommuneplan med bestemmelser.

For å få informasjon om hvilken plan din eiendom omfattes av og tilhørende bestemmelser, må du søke opp eiendommen i kommunens planregister som du finner her