I forbindelse med økt boligbygging og en målsetting om at flere skal velge å bosette seg i Enebakk,
ønsker politikerne i kommunen å samle innspill fra innbyggerne for å løfte frem hva Hans Kristian Solberg - ordførersom er bra med å bo i Enebakk.

På lørdag 1. februar mellom kl. 12 og 15 kan du møte representanter for de politiske partiene i kommunen. De vil stå ved Kiwi og ved blomsterbutikken på Vågsenteret, ved Joker i Kirkebygda og ved Coop og Spar på Flateby. I tillegg er de på plass på vinteraktivitetsdagen på Knatterud.

Der vil de stå med spørreskjema slik at du kan komme med dine innspill. Det opplyser Enebakks ordfører Hans Kristian Solberg.

- Dette er et tverrpolitisk samarbeid i kommunen, og innbyggernes innspill skal brukes i arbeidet med å promotere og presentere positive sider ved de forskjellige delene av kommunen vår, sier Solberg. 

Av de som kommer med innspill trekkes det ut en heldig vinner som får to billetter til Roy Gudmundsens ekstraforestilling på Flateby Samfunnshus lørdag 7. mars, samt et eksemplar av den nye plata hans «Halvtam».

Vi ønsker svar på følgende spørsmål:

  • Hva er du mest stolt av med Flateby/Kirkebygda/Ytre Enebakk?
  • Hva ville du anbefalt med Flateby/Kirkebygda/Ytre Enebakk til andre som vurderer å flytte hit?
  • Hva er Flateby/Kirkebygda/Ytre Enebakk sin best bevarte hemmelighet?

 

BILDETEKST: Ordfører Hans Kristian Solberg og det tverrpolitiske samarbeidet i kommunen ønsker din hjelp til å løfte frem hva som er bra med å bo i Enebakk kommune. (Foto: Aksel I. Edgar-Lund, Enebakk kommune).