Legitimasjon og valgkort

Når du skal stemme må det være mulig å kontrollere at du er den du utgir deg for å være. Du må derfor vise legitimasjon dersom valgmedarbeideren som tar imot stemmen din ikke kjenner deg.

Se mer informasjon om legitimasjon på valg.no.

Slik får du valgkort

Alle som har stemmerett får tilsendt valgkort. Du trenger ikke valgkort for å få stemt, men fremvisning av valgkort vil gjøre registeringen i valglokalet enklere. Manglende og/eller feilsendt valgkort ettersendes ikke.  

Har du digital postkasse (Digipost eller e-Boks) og denne har vært i bruk de siste 18 måneder, sendes valgkortet dit. Har du ikke digital postkasse eller har reservert deg mot digital post, sendes valgkortet per post til folkeregistrert adresse.

For mer informasjon om digital postkasse, se Digitaliseringsdirektoratets hjemmeside.