Mandag 18. november ble det arrangert kurs og temakveld om "gården som ressurs" på Bøndenes hus i Enebakk, i regi av Etablererveiledningen i Follo og Akershus fylkeskommune.Temakveld Gården som ressurs - Bøndenes hus Enebakk 18.11.2019 - over 60 bønder fra Follo møtte frem

Ordfører i Enebakk, Hans Kristian Solberg, innledet kvelden med å gjengi litt fra arbeidet med Enebakk kommunes gjeldende kommuneplan og dens bestemmelser om næring og landbruk, og opplyste at det nå er dags for å ta planen opp til ny vurdering.

Et annet tema som ble belyst og drøftet var hvilke muligheter det er for å bedrive annet enn tradisjonell landbruksnæring på LNF-områder eller i bygg opprinnelig satt opp for bruk i tradisjonell landbruksdrift.

Det møtte mer enn 60 bønder fra hele Follo, som fikk høre innlegg fra Fylkesmannen, landbruksavdelingene i Follo samt byggesaksavdelingen i Enebakk. I tillegg var det invitert en advokat som bidro med litt generell innføring i kjørereglene for hva man kan og ikke kan gjøre på gården uten å involvere kommunen.

Kvelden ble avsluttet med at Etablererveiledningens representant fra Norges Vel informerte litt om hvilke tilbud som finnes for bønder som lurer på å starte en ny næring eller en tilleggsnæring.

Tilbudene omfatter blant annet hjemmebesøk for å se nærmere på utviklingsmuligheter, samt kurs av forskjellige slag.

Nærmere om kursene kan du finne her 

Skjema for å få en veiledningstime finner du her

Takk til alle som møtte, og alle som holdt innlegg.

(Bildetekst: mer enn 60 bønder fra hele Follo fant veien til Bøndenes hus i Enebakk denne kvelden. Foto: Enebakk kommune)