Dokumentsenteret

Offentlig journal, også kalt postliste, er en oversikt over henvendelser til og fra kommunen.

Offentlig journal

Offentlig journal, også kalt postlisten, offentliggjøres vanligvis tre dager etter journalført dato. 

Enkelte dokumenter er markert med "unntatt offentlighet" (u.off.) i postjournalen. Dette betyr at det er gjort en foreløpig vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig, men det betyr ikke at det er tatt en endelig avgjørelse.  

Sensitive personopplysninger (slik som etnisk bakgrunn, politisk eller religiøs oppfatning og helseforhold) er ofte taushetsbelagte og vil derfor ikke kunne utleveres. Det samme gjelder andre personopplysninger som ikke er taushetsbelagte, men som vil kunne oppfattes som belastende for de det gjelder, om innsyn gis. Dette kan for eksempel gjelde opplysninger om utdannelse og yrkeserfaring. Fødselsnummer skal ikke publiseres på Internett. 

Ønsker du innsyn?

Bestill innsyn direkte via postlistene

Dersom et dokument er unntatt offentlighet, er det fortsatt muligheter til å få utlevert dokumentet helt eller delvis. Kommunen har plikt til å vurdere meroffentlighet. Du har rett til å få tilgang til dokumenter der du er part i saken (partsinnsyn).

Finner du ikke dokumenter du ønsker å se, kan du sende en direkte henvendelse til postmottak@enebakk.kommune.no 

Det er flere lover som styrer offentlighetens tilgang til materialet i offentlig journal.