Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

PP-tjenesten

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen og i voksenopplæring på grunnskolens område.

  Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet

  • tidligere eller utsatt skolestart
  • fritak fra opplæringsplikten
  • tegnspråkopplæring
  • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever

  Målgruppe

  Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

  Kriterier/vilkår

  Du har ikke eller kan ikke få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

  Lover

  Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

  Se:
  barnehageloven § 19 a Rett til spesialpedagogisk hjelp
  opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste
  forskrift til opplæringslova, kapittel 5 Klage på vurdering

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

   

  Henvisning til PP-tjenesten skjer vanligvis ved bruk av et henvisningsskjema. Ta kontakt med barnehagen/skolen for å få hjelp til å fylle ut henvisningsskjemaet eller med PP-tjenesten ved leder på : ppt@enebakk.kommune.no

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Uttalelsen fra PPT er et ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning mv.

  Saksbehandlingstid

  Forespørsler om henvisning behandles fortløpende.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 25.05.2018 11:57