Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stedvis stor gress- og lyngbrann i kommunene. Skogbrannfarevarselet (se www.yr.no) øker til meget stor skogbrannfare i løpet av uken på bakgrunn av de foreløpige værvarsel som er utgitt. Det anses av den grunn som nødvendig å innføre særskilte tiltak mot gress- og lyngbrann og skogbrann.

 

Forbudet gjelder inntil det kommer nedbør av betydelig mengde.


Brannvesenet oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av ild i denne perioden. Skader oppstått som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann, kan medføre straffeansvar.

 
Vi minner om at åpen ild i og i nærheten av skogmark er forbudt uten tillatelse fra brannvesenet (kommunen) i tidsrommet mellom 15. april og 15. september hvert år.

 

For brannsjefene

 

Dag Christian Holte

Brannsjef i Follo brannvesen IKS