Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline

Koronatest: tlf. 940 18 300 - hverdager kl. 8:30-11 og 12-15.30, lør/søn. kl. 10-11:30 og 13-15 / Vaksine: tlf. 64 99 22 15 man.-fre. - kl. 8:30-11 og 12-15

Helsedirektoratets publikumstelefon: 815 55 015

Løpende informasjon - koronavirus clear

I Enebakk er det mange mindre private avløpsanlegg som ligger i områder der det ikke er fremført kommunalt avløpsnett. Kommunen er forurensningsmyndighet for disse, se §12 i forurensningsforskriften. Det er også en lokal forskrift som regulerer disse anleggene, se her.

Kommunens oppgaver som forurensningsmyndighet for disse anleggene er både å behandle nye søknader og føre tilsyn med at eksisterende tillatelser overholdes. Videre kan kommunen under nærmere forutsetninger trekke tilbake tillatelser. I tillegg skal kommunen sørge for at anleggene tømmes for våtslam. Dette ivaretas gjennom kommunens slamtømmeordning.

De nevnte oppgavene håndteres av EKT-enheten på Avdeling for Teknikk og Samfunn.
Følgende gebyrer er aktuelle: 

  • Saksbehandlingsgebyr for søknad om utslippstillatelse
  • Gebyr for slamtømming
  • Tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg

Se her for gebyrsatser.

Se meny til venstre for mer informasjon.