Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

I Enebakk er det mange mindre private avløpsanlegg som ligger i områder der det ikke er fremført kommunalt avløpsnett. Kommunen er forurensningsmyndighet for disse, se §12 i forurensningsforskriften. Det er også en lokal forskrift som regulerer disse anleggene, se her.

Kommunens oppgaver som forurensningsmyndighet for disse anleggene er både å behandle nye søknader og føre tilsyn med at eksisterende tillatelser overholdes. Videre kan kommunen under nærmere forutsetninger trekke tilbake tillatelser. I tillegg skal kommunen sørge for at anleggene tømmes for våtslam. Dette ivaretas gjennom kommunens slamtømmeordning.

De nevnte oppgavene håndteres av EKT-enheten på Avdeling for Teknikk og Samfunn.
Følgende gebyrer er aktuelle: 

  • Saksbehandlingsgebyr for søknad om utslippstillatelse
  • Gebyr for slamtømming
  • Tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg

Se her for gebyrsatser.

Se meny til venstre for mer informasjon.