Prosjektet medfører at fra 1.1.22 og frem til sommeren vil kommunens Servicetorg ha telefontid fra kl. 09:00 til 15:00, og åpent for skrankehenvendelser mellom kl. 10:00 og 14:00. 

Den reduserte telefontiden gjelder kommunens hovednummer 64 99 20 00. Øvrige direkte-nummer i kommunen vil være tilgjengelige som i dag

Det settes nå i gang et arbeide med å etablere nye nettsider for kommunen. Dette har som mål å forbedre de digitale tjenestene mot publikum i samsvar med prinsippene for et digitalt førstevalg og døgnåpen forvaltning. 

Nye nettsider vil innebære at publikum i enda større grad vil kunne kommunisere digitalt med kommunen med tilgang til Min Side, og en komplett skjemaportal for henvendelser og søknader til kommunen.  

Dette arbeidet vil gjennomføres av medarbeidere ved Kommunikasjonsenheten lokalisert i Servicetorget, som også betjener telefon og skrankehenvendelser i kommunens åpnings- og telefontider. Det er derfor nødvendig å legge opp til noe redusert åpningstid ved Servicetorget for å få avsatt tid til digitaliseringsarbeidet, og andre oppgaver. Kommunen legger også opp til å anpasse åpningstidene ift. besøks-behovet.