På grunn av brannen i Familiens hus har psykisk helse- og rustjeneste redusert drift i uke 17 og 18.

  • Tjenestemottakere som har avtaler i dette tidsrommet blir kontaktet.
  • Tjenester til nye brukere starter tidligst opp i uke 19.
  • Enhetens aktivitetstilbud er åpent som vanlig.

Hvis søknader om nye tjenester er sendt på papir til Enhet for psykisk helsearbeid og rus, - og ikke til Forvaltningstjenesten i helse- og omsorgsavdelingen, i uken før påske, - er disse gått tapt i brannen og må sendes på nytt.

Vi beklager og takker for forståelse.