Hovedmål med psykologtjenesten er å gi et tilbud om behandling på lavterskelnivå til barn og unge 0-18 år og deres familier, gravide og barselkvinner. Tjenesten skal rette fokus på forebyggende arbeid og forhold som påvirker den psykiske helsen til barn og unge. Intensjonen skal være intensiv og tidsavgrenset og drives i samarbeid med nettverket omkring brukeren. Psykologen samarbeider blant annet med barnehager, skoler, BUP og er fast medlem i kommunens kriseteam. Psykolog har tett samarbeid med skolehelsetjenesten, og har blant annet forebyggende tiltak i form av undervisning om psykisk helse og rus på 9.trinn. I tillegg samarbeider psykolog med jordmor i forhold til foreldreforberedende kurs.  

Barn, unge og foresatte kan ta kontakt med helsesykepleier på helsestasjonene eller helsesykepleier på den enkelte skole for eventuelt henvisning til psykologen.


Besøksadresse:

Enebakk helsestasjon
Lotterudveien 23 (Gult hus/gamle Kirkebygden barnehage)