Det er sørgelig, vi har hatt dødsfall i sykehjemmet på Kopås som skyldes Covid-19. Pårørende til avdøde er informert

Det er et lokalt utbrudd på sykehjemmet som startet i overgangen mars/april, og det er nå totalt 10 beboere og 8 ansatte som har testet positivt for covid-19 på Kopås. De smittede beboerne er samlet på den ene delen av sykehjemmet (kohort isolering).  De som er syke tas hånd om av kvalifisert helsepersonell, både sykepleiere og helsefagarbeidere og følges tett opp av sykehjemslegen.

Arbeidet til nå har bestått i å identifisere nærkontakter til de som er smittet, og å sette nærkontaktene i karantene, samt at man har måttet isolere de som er smittet.

Man har jobbet målrettet for å forsøke å begrense antall nærkontakter, og at ansatte i stor grad skal jobbe med de samme pasientene.

 

Kurt Hetland
kommmuneoverlege