Det er per i dag 22 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen.
Det er altså ingen økning i antall smittede siden onsdag.Hans Kristian Solberg - ordfører Enebakk - foto - Aksel I. Edgar-Lund - webvennlig.jpg

Denne uken ble det påvist koronasmitte på begge sykehjem i Enebakk. Det har medført at mange ansatte har måttet gå i karantene. I tillegg er flere av beboerne på sykehjemmene i karantene på sine rom.

Situasjonen medfører en krevende arbeidsfordeling, med omdisponering av personell og ressurser for å dekke opp nødvendige behov.

– Vi har selvfølgelig forståelse for at situasjonen kan oppleves usikker og krevende for både beboere, pårørende og ansatte på sykehjemmene våre, sier ordfører Hans Kristian Solberg.

– Vi må gjøre alt vi kan for å begrense mulige smittekilder. Slik situasjonen er nå, ønsker vi ikke å ha flere mennesker ut og inn av våre sykehjem enn det som er strengt nødvendig. I en slik alvorlig situasjon er vi nødt til å prioritere liv og helse før trivselstiltak. Vi håper på forståelse for dette, sier Solberg.

Kommunen ønsker å legge forholdene best mulig til rette, og jobber aktivt med å se på muligheter for bedre kommunikasjon mellom beboere og pårørende, samt andre trivselsfremmende tiltak, opplyser Solberg.

Ordføreren synes folk er veldig flinke til å forholde seg til myndighetenes retningslinjer for å begrense smittespredning.

– Dette er en dugnad vi alle må bidra til sammen. Vi må vise solidaritet med hverandre og ta hensyn til de mest sårbare i samfunnet. Da kommer vi styrket ut av det når situasjonen etter hvert blir mer normal igjen, sier Solberg.

Minner om Enebakk kommunes aktivitetskampanje, der du kan sende inn bilder som senere vil bli brukt i en utstilling i kultursalen. Lag hinderbane, gå på «søppeltur» eller lag kunst i naturen, og send inn dine bilder til: bildeinnsending@enebakk.kommune.no

Les mer om kampanjen her: https://www.enebakk.kommune.no/enebakk-kommune-inviterer-til-aktivitet-og-moro-for-hele-familien.6298968-525019.html

Du kan også følge kulturtjenesten_enebakk på Instagram.

Kriseledelsen ønsker med dette både ansatte og alle Enebakks innbyggere en koselig og rolig helg.

Hold avstand, men stå sammen!

 

Bildetekst: ordfører i Enebakk kommune, Hans Kristian Solberg. (Foto: Aksel I. Edgar-Lund, kommunikasjonskonsulent, Enebakk kommune)