Det er fremdeles 50 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

Per i dag er det 42 registrerte friskmeldte i kommunen.