Det er per i dag 18 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

  • Forbud mot opphold på fritidseiendom:

Kommuneoverlegen i Enebakk kommune presiserer at vi ikke gir dispensasjon til å ta opphold på hytte (fritidseiendom) i kommunen.

Det er mange som ønsker å oppholde seg i karantene og isolasjon på fritidseiendommer i kommuner de ikke bor.

De lokale helsemyndighetene har ikke kapasitet til å ta seg av syke på fritidseiendommene. Helsemyndighetene har derfor innført forbud mot opphold på fritidseiendommer. Du kan lese forskriften her: Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer i anledning utbrudd av covid-19: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-15-294