Det er 167 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen. Altså er det registrert fire nye smittetilfeller siden forrige ukes rapport.

Tallet på registrerte smittede er det samlede antall innbyggere som har fått påvist covid-19 i Enebakk siden testingen begynte i vår.

Sentrale myndigheter har presentert en rekke nasjonale tiltak for å få tilbake kontrollen på smittespredningen av koronaviruset. Tiltakene vil i første omgang gjelde i 14 dager fra og med 4. januar til og med 18. januar.

Du finner lenke til de nye nasjonale smitteverntiltakene, samt en oversikt over lokale smitteverntiltak som gjelder i Enebakk kommune, på våre nettsider her: https://www.enebakk.kommune.no/koronavirus-raadregler.541259.no.html

f.o.m. 4. januar og foreløpig fram til 18. januar 2021 anbefales det at det ikke gjennomføres fritidsaktiviteter innendørs, heller ikke for barn under 12 år. Alle kommunale lokaler vil derfor være helt stengt for denne typen aktiviteter i perioden.