Det er per i dag 31 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

I forrige uke ble det påvist covid-19 på begge sykehjem i Enebakk.

På Ignagard sykehjem er det ikke påvist smitte blant pasientene. Forrige uke ble det påvist smitte hos en ansatt, men det er så langt ikke påvist flere tilfeller av smitte på Ignagard.

Det er tre pasienter og syv ansatte på Kopås sykehjem som har testet positivt på covid-19.

Både pasienter og ansatte følges opp i tråd med nasjonale retningslinjer. Alle pasienter på Kopås sykehjem blir nå testet for covid-19.

For å begrense smittespredning har begge sykehjem i kommunen vært stengt for besøkende siden 12. mars.

Stengningen medfører naturligvis at det blir vanskelig for beboerne å holde kontakt med sine pårørende.

Enebakk kommune ønsker å legge til rette for at beboere på sykehjemmene skal kunne kommunisere med sine pårørende, blant annet via digitale løsninger som nettbrett eller smarttelefon. I en krevende bemanningssituasjon er det imidlertid begrenset med ressurser som kan fristilles til dette arbeidet. Det jobbes med å få til løsninger, men arbeidet tar tid.

Enebakk kommunes smittevakttelefon er åpen alle dager hele påsken fra kl. 08:30 – 15:00. Telefonnummeret er: 940 18 300.