Det er stadig 51 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen. Med andre ord er det ingen økning i antall smittede siden rapporten torsdag 28. mai.

Siden 1. juni er det utført 35 tester i Enebakk kommune, hvorav altså ingen har vært positive.

Til sammen er det så langt utført 486 tester for covid-19 i Enebakk kommune.

Gjenåpning av lekeplasser

Av smittevernhensyn har lekeplassene i Enebakk kommune vært stengt siden midten av mars, men åpnes nå for bruk igjen. Det opplyser kommuneoverlegen.

Selv om lekeplassene er åpne for alle, er det viktig å huske at smittevernreglene fortsatt gjelder:

  • Man skal ikke være på lekeplassen hvis man er syk
  • Viktig å alltid holde god avstand til hverandre
  • Viktig å huske på god håndhygiene