Det er per i dag 22 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

Det er nå påvist koronavirus på begge sykehjem i Enebakk kommune, altså Ignagard og Kopås.

– Det dreier seg om to ansatte og en beboer. Tiltak for å begrense smitten er iverksatt og alle berørte er informert. En rekke ansatte er satt i karantene. Beboere og ansatte følges opp i tråd med nasjonale retningslinjer, sier smittevernlege Lars Erik Fikke.

Kriseledelsen i Enebakk kommune har vært forberedt på at dette kunne skje, opplyser rådmann Kjersti Øiseth.

– Det er viktig at vi beholder roen. Vi jobber godt og systematisk, det er laget gode beredskaps- og bemanningsplaner og vi er forberedt på å omdisponere personale ved behov, sier hun.

– Jeg opplever at både ansatte og ledere takler utfordringene i den krevende situasjonen vi står i. Folk er positive og løsningsorienterte, og opptatt av å sikre et godt tjenestetilbud til alle innbyggerne i kommunen, sier Øiseth.