Det er 54 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

Enebakk Sykehjem og dagsenter

Sykehjemmene Ignagard og Kopås er etter en kort periode med forsiktig gjenåpning nå i tilnærmet normal drift. Langtidsavdelingen har igjen enerom. Korttidsavdelingen opererer som tidligere med dobbeltrom. Rulleringsplassene på Roligheta på Kopås har også åpnet igjen. Det samme har dagsenteret på Kopås, men med noe redusert tilbud.

Tilnærmet normal drift innebærer at det er innført smitteverntiltak med kohorter og økt bemanning i avdelingene, samt utvidet renhold og desinfeksjon.

Det er fortsatt restriksjoner for besøk i sykehjemmene, for nærmere informasjon om dette, ta direkte kontakt med sykehjemmet.

Minner om at fra og med mandag 29. juni er Enebakk kommunes koronarvirus informasjonstelefon/smittevakttelefon (940 18 300) betjent:

  • Kl. 12:00 til 15:00 på mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Smittetesting utføres i samme tidsrom. Det vil si hverdager fra kl. 12:00-15:00, utenom på onsdager.