Det er per i dag 45 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

Av de 45 er det nå 15 personer som er friskmeldt.

Når det gjelder gjenåpning av barnehager og skoler forbereder Enebakk kommune hvordan dette skal foregå. Kommunen avventer en avklaring fra sentrale myndigheter. Regjeringen og helsemyndighetene har planlagt en pressekonferanse i ettermiddag med kunngjøring av en nasjonal veiledning for gjenåpning av barnehager og skoler.

– Når veiledningen foreligger vil Enebakk kommunen planlegge og klargjøre for gjenåpning i tråd med disse retningslinjene, sier Olav Weng, kommunalsjef for Kultur, oppvekst og skole i Enebakk kommune.

Eksakte tidspunkt for når og hvordan gjenåpningen av barnehager skal skje i Enebakk kommune vil vi sannsynligvis kunngjøre på torsdag 16. april, opplyser Weng.

Enebakk kommune gjør oppmerksom på at fotballbaner og lekeplasser fremdeles er stengt.