Det er 157 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

Tallet på registrerte smittede er det samlede antall innbyggere som har fått påvist covid-19 i Enebakk siden testingen begynte i vår.

Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på våre nettsider. Du kan lese generell informasjon om vaksinasjon, på våre nettsider her.

Besøk ved sykehjem i Enebakk:

Vi åpner for besøk i sykehjemmet for pårørende fra 21. desember 2020.

  • Du må kontakte sykehjemmet i god tid for å høre om det er mulig å komme på besøk, ring tlf: 64992200
  • I utgangspunktet blir det anledning til 1-2 besøk per uke. Maks 3 personer per besøk.
  • Det er anledning til å ta med gaver.
  • Det anbefales at beboere ikke drar hjem til pårørende i julen.

Generelle regler for besøk:

Du bør ikke komme på besøk på sykehjemmet hvis du de siste 10 dager har vært nærmere enn 1 meter i sosiale sammenhenger til personer over 13 år, utover de du bor med. Det skal heller legges til rette for digitale besøk.

Du må kontakte sykehjemmet i god tid for å høre om det er mulig å komme på besøk, ring tlf: 64992200

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

  • er syk.
  • har vært utenfor Norge de siste ti dagene.
  • er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.
  • Vi fører besøksprotokoll for alle som kommer på besøk.