Det er 52 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

Det arbeides nå med gradvis gjenåpning for ordinær drift av Kopås og Ignagard sykehjem, men med smitteverntiltak.

Som beredskap vil det bli avsatt to rom med tanke på nye tilfeller av covid-19. Dette for akutt plassering. I tillegg legges det en plan for å omgjøre en sykehjemsavdeling til smitteavdeling dersom det skulle bli behov.

Enebakk kommune vil gjennomføre nødvendige smitteverntiltak i tråd med planen ved et eventuelt nytt utbrudd.