Det er per i dag 48 registrerte smittede med påvist covid-19 i kommunen, ifølge informasjon fra smittevernlegen.

Enebakk kommune planlegger for åpning av skolene fra 1. til 4. trinn i neste uke. I forbindelse med dette er det iverksatt en rekke tiltak i henhold til veilederne fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet.

Når det gjelder situasjonen på Kopås sykehjem har Enebakk kommune opplevd å få gode tilbakemeldinger fra pårørende, om hvordan de har blitt møtt av de ansatte på Kopås i den vanskelige tiden. Det opplyser ordfører Hans Kristian Solberg og rådmann Kjersti Øiseth.

– Vi retter en stor takk til dere alle som står i førstelinja og håndterer dette hver dag, sier Solberg og Øiseth.

Ordfører og rådmann trekker også frem de ansatte i barnehagene og skolene i kommunen.

– Det er krevende både for de som jobber i barnehagene og for de som jobber på skolene å tilpasse hverdagen slik at alle smittevernregler blir fulgt, men de ansatte er løsningsorienterte og fleksible – tusen takk til dere også. Vi er sikre på at det er mange barn som nå er kjempeglade for å treffe vennene sine igjen, sier Solberg og Øiseth.

Gjenåpning av rådhuset er utsatt

Det var tidligere forespeilet at rådhuset skulle åpne igjen for besøkende 27. april, men det er nå besluttet at rådhuset vil holde stengt for publikum inntil videre. Det skyldes blant annet at det må komme på plass smitteverntiltak i resepsjonsområdet på rådhuset. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om når rådhuset vil åpne for besøkende.

Enebakk kommune opprettholder driften i størst mulig grad likevel, med utstrakt bruk av hjemmekontor og digitale verktøy.